Enquêtes

U wenst uw klantentevredenheid te verhogen?

U wenst de vinger aan de pols te houden bij uw klanten? U wenst te weten wat er nog verbeterd kan worden aan uw service maar ook waarover uw klanten reeds heel tevreden zijn?

Yello verhoogt uw klantentevredenheid en uw inzicht in wat klanten belangrijk vinden, door de klant actief te gaan benaderen en zo uw klantenbinding te verhogen.

call agent--Bert
Lindsay (2) aangepast website
Jessie