Databases

Yello Call Center > Databases

U wenst een bepaalde lijst met data te verrijken of up-to-date te maken?

Of omgekeerd, uw database uit het verleden definitief te ontdubbelen om terug met een propere lei verder te gaan?  Een correcte lijst is de essentiële basis voor een geslaagde marketing- of prospectiecampagne. Yello zorgt ervoor dat u uw doelgroep heel persoonlijk en efficiënt kan benaderen, waardoor het succes van uw campagnes aanzienlijk verhoogt.

Indien u niet over eigen databases beschikt, kunnen wij die voor u aankopen en optimaliseren op maat van uw behoeftes.

Frederik (2) versie website
Jessie (2)versie website
Catherine---Call-agent